Eğitim Bir Sen’den çok amaçlı basın toplantısı
Haber Akhisar Akhisar'ın Güncel Haber Sitesi | h - Anasayfa
Yazı Boyutu : 12 punto 14 punto 16 punto 18 punto

Eğitim Bir Sen’den çok amaçlı basın toplantısı

Eğitim Bir Sen’den çok amaçlı basın toplantısı 23 Kasim 2010 18:34
Akhisar Eğitim Bir Sen Eğitimciler Birliği Sendikası 18. Milli Eğitim Şurası kararlarını değerlendirmek ve sendika olarak durdukları yeri,
Akhisar Eğitim Bir Sen Eğitimciler Birliği Sendikası 18. Milli Eğitim Şurası kararlarını değerlendirmek ve sendika olarak durdukları yeri, Akhisar’daki eğitim çalışanları ile paylaşmak adına bir basın toplantısı gerçekleştirdiler.
Toplantıya Eğitim Bir Sen Akhisar Temsilcisi Mahmut Binay, Mustafa Akkuyu, İsmail Yalturak, Osman Kösemen, Süleyman Erdem, Dursun Bayrak, Cemil Koca, Mustafa Cabar, Selçuk Akyıldız katıldı.
Akhisar’daki tüm öğretmenlere çikolata ikram ettiler
Eğitim Bir Sen Akhisar temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim çalışanlarına çikolata ikram ettiler. Akhisar genelindeki 54 okula özel olarak yaptırılan çikolata paketlerini gönderdiklerini belirten Akhisar Eğitim Birsen temsilcisi Mahmut Binay “öğretmenlerimizin günlerini kutlarken onlara küçükte olsa bir ikramda bulunmak istedik” dedi.
Aynı zamanda Öğretmenler Günü ile ilgili lokalde ayrıca bir basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen yönetimi tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.
18. Milli Eğitim Şurası kararlarını değerlendirme açıklaması tam metni;
Değerli Basın mensupları, sevgili dostlar!
2023 Türkiye'sine yönelik kararların alındığı 18.Mİİ1İ Eğitim Şurasında Sendikamızın verdiği birçok teklif kabul edilmiş olup,Eğitim Bir Sen olarak 18.Mİ11İ Eğitim Şurasına damgamızı vurmuş bulunmaktayız. Bu tekliflerimizden bazılarını ve Eğitim Bir sen olarak durduğumuz yeri Akhisar'ımızdaki eğitim çalışanları ile paylaşmak adına bu basın toplantımızı düzenliyoruz. Hepiniz Hoş geldiniz.
28 Şubat sürecinde hiçbir bilimsel toplantı olmaksızın, 16 tane milli Eğitim Şurasının kararları devre dışı bırakılarak ,ideolojik bir yaklaşımla, sadece İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarını kapatmak gayesi ile getirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasından kurtulmak için verdiğimiz, 1+4+4+4 şeklinde zorunlu eğitimin 13 yıla çıkarılması yönündeki önergemiz kabul edilmiştir.
Biz baştan beri eğitimin zorunlu olmasına değil kesintisiz olmasına karşıydık.Çünkü kesintisiz eğitimle birlikte mesleki ve teknik eğitime büyük darbe vurulmuştur. İşkur verilerine göre milyonlarca işsizimiz var , ama sanayicimiz ara elaman bulmakta zorlanıyor. Bu teklifimiz ile bir anne-baba anaokulu ve 4 yıllık temel eğitimden sonra çocuğunun bir meslek lisesinden tornacı ve elektrikçi olarak kısa yoldan hayata atılmasını sağlayabilecektir.
Milli güvenlik derslerine askerlerin özellikle askeri üniformalarla girmesini antidemokratik bulduğumuzdan,bu derslerin içeriğinin değiştirilmesi ve tarih öğretmenleri tarafından okutulması önerimiz kabul edilmiştir.
Öğretmenlerin mesleğe atandıktan sonra da her beş yılda bir psiko-teknik testten geçirilmesi şeklindeki maddenin tamamı verdiğimiz önerge doğrultusunda iptal edilmiş olup öğretmenlerimiz bir büyük ayıptan son anda kurtarılmıştır.
Öğretmenlerin yetiştirilmesi,istihdamı ve mesleki gelişimi ile ilgili genel kurula sunulan rapor verdiğimiz önerge ile şöyle değiştirilmiştir.
"Öğretmenliğin gelir düzeyi ve statüsünün yükseltilmesine dönük çalışmalara hız verilmeli, öğretmen istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı uygulamalara son verilerek tüm öğretmenlerin kadrolu öğretmen olarak istihdamı sağlanmalı mevcut sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir.Öğretmen açığını kapatmak için 150 bin öğretmen ataması yapılmalı ayrıca zorunlu hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan eğitim çalışanlarına zorunlu bölge hizmet tazminatı ödenmelidir.
Biz Eğitim Bir Sen olarak Demokrasiyi ve demokratikleşmeyi, kişinin kendini özgür hissetmesi olarak değerlendiriyoruz.Bu anlamda sözleşmeli bir öğretmenin kendini özgür hissetmesinin ve gönül rahatlığı içinde işini yapmasının zor olduğunu düşünüyoruz.îş güvencesi olmayanların yaşadığı dramın en canlı örneklerinin 28 şubat sürecinde yaşandığını o dönemde üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan akademisyenlerin idarenin hoşuna gitmeyenlerin nasıl kapmın önüne konulduğunu çok iyi biliyor ve bunun tekrarlanmasını istemiyoruz.
Ek ders ücretlerinin 12 TL ye çıkarılması önerisi verdiğimiz önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.
Ayrıca biz Eğitimciler Birliği Sendikası olarak sadece mali kazanımlar ve özlük haklar için mücadele etmiyoruz. Bizim diğerlerinden farkımız "değerler" noktasındaki çıkışlanmızdır.
Cumhurun katılmadığı 29 Ekim gerçek bir cumhuriyet olamaz ilkesinden yola çıkarak 29 Ekim resepsiyonuna sırf başörtüsünden dolayı katılmayanları kınadık ve kınamaya devam edeceğiz.
Basının etiği ile ilgili bir kurum olan basın konseyi başkanının Sayın Başbakan'a ve bakanlara yönelik çirkin saldırısının ne kadar ahlaki olduğunun sorgulanması gerektiğini ve görevinden derhal istifa etmesi gerektiğini ilk olarak biz haykırdık.
Üniversitelerde YÖK'ün kararma rağmen başörtülü öğrencilere yaşatılan sıkıntıların bir an evvel son bulmasını istiyoruz ve bunu her platformda dillendirdik ve dillendirmeye devam edeceğiz.
Biz özgürlüklerden yanayız.Hiç kimsenin eğitim hakkının engellenmesine göz yumamayız.
Bakınız biri çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanının eşine sırf başörtülü diye çirkin bir şekilde hakaret ediyor.Bu gibi durumlarda tavır alması gereken tabiî ki sivil toplum örgütleridir.Bütün bu hadiseler yaşanırken hangi sivil toplum örgütünün ,hangi sendikanın tavır aldığını gördünüz.Tavır alamazlar,tepki gösteremezlerdik duruş sergileyemezler.Biz nerede evet nerede hayır diyeceğimizi iyi biliriz.Çünkü biz bu toprakların değerlerine bağlıyız.
Zulmün,haksızlığın,antidemokratik uygulamaların karşısında susmadık,susmayacağız.Biz sendikacılığı bu noktada ortaya koyuyoruz.
Teşekkür ederiz.


Öğretmenler günü ile ilgili basın açıklamasının tam metni;
Öğretmenlik Fedakârlık Mesleğidir
Öğretmenlerin görevleri,insanlığın ve içinde yaşadığı toplumun birikimini edinmeye muhtaç bireyleri yetiştirmek ve toplum içerisine katmaktır. Öğretmenin malzemesi insandır. Öğretmen, sabırlı olma, mücadeleci olma, hoşgörülü olma gibi niteliklerinin yanma fedakâr olmayı da ekleyerek insanı işlemekte; toplumun geleceğini kurmaktadır.
Öğretmenlerimiz, Cumhuriyetin kurulduğundan bugüne insanımızın, gelişmiş dünyanın standartlarıyla ve uygarlık değerleriyle buluşmasında, muasır medeniyetler seviyesini aşma davamızın taşıyıcıları ve önderleri olarak ağır sorumluluklar taşımaktadırlar. Büyük Önder Atatürk "Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" cümlesiyle sadece öğretmenlerimizin değil eğitim sistemimizin de misyonunu açık bir şekilde tanımlamıştır.
Gelişmiş dünyanın bilgi toplumuna geçtiği günümüzde, öğretmenlerimizin sorumlulukları daha da artmıştır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağdaş bilgi ve teknolojileriyle tanışmalarında, kendi kimliğini ve kültürünü kaybetmeden, evrensel değer ve kültürle buluşmalarında, verimli ve nitelikli bir yaşam oluşturabilmelerinde öğretmenlerimizin üstlendikleri sorumluluklar daha da artmıştır. Bu nedenle, Milli Eğitim sistemimizin bilgi toplumunun gereklerine uygun ve evrensel standartlarda hizmet üreten bir yapı haline gelmesi ve öğretmenlerimizin maddi ve moral düzeylerinin yükseltilmesi yönündeki çalışmalara hız verilmeli bu konudaki gayretler devam etmelidir.Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ahlaki ve kültürel yönden gelişmiş, okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren özgür bireyler olarak yetişmesinde Öğretmenlerimizin rolü çok büyüktür. Bu nedenle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözü unutulmamalıdır.
Eğitim Sistemi, her sektörden ve her alandan ziyade insan odaklıdır ve topluma aittir. Öğretmenlerin öğrencileriyle, veliyle ve toplumla ilişkileri eğitim sisteminin bir bütün olarak performansını etkileyen en önemli husustur.
Öğretmenlerimiz öğretme sürecinde öğrencilerine karşı insani ve vicdani yönlendirmelerin etkisiyle ücret karşılığı yapılan bir işin hakkını vermenin çok daha ötesinde bir fedakârlık ortaya koyarak çalışmaktadırlar. Öğrencilere karşı ortaya konulan fedakârlıklar bir aydın sorumluluğudur. Ancak öğretmenlerimiz ülkemizde öğretmeni önemseyişin sadece lafta oluşu dolayısıyla eşinden, çocuklarından, saygınlığından ve yaşam düzeyinden de fedakârlıkta bulunmak zorunda kalmaktadırlar. Ülkemizi yöneten idarecileri yetiştiren öğretmenler, öğretmenler gününde bir iki güzel cümle ve bir kuru teşekkürle yâd edilmekte; yöneticilerimiz, öğretmenlerin sorunlarını çözecek, özellikle ekonomik anlamda öğretmenin tüm hassasiyetini eğitim hizmetine odaklamasını sağlayacak bir rahatlamaya vesile olacak adımları atmaktan imtina etmektedirler. Oysa öğretmeni yaşamın sıkıntılarından kurtarmak toplumun geleceğini garanti altına almak demektir. Bugün öğretmenlerimiz yaşam zorlukları nedeniyle öğretmenlikten arta kalan zamanlarında ek iş yapmaya devam etmektedir. Öğrenci, veli ve toplum karşısında öğretmenin saygınlığına gölge düşüren ve öğretmenin etkinliğini azaltan bu durumun giderilmesi öğretmenlerin yetiştirdiği devlet adamlarının öğretmenlere teşekkür bağlamında birincil görevidir.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda yetkili sendika olan sendikamız, eğitim çalışanlarının çalışma koşullarının rahatlatılmasına yönelik bir çok çalışmaya imza atmıştır. Eğitim camiasında zihinleri çokça meşgul eden, mağduriyetlere neden olan kimi konuların çözülmesinin eğitim camiasını rahatlatacağını düşünüyoruz.
24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, "Ülkemizin dört bir yanında fedakârca bu kutsal görevi yerine getirmeye çalışan, buram buram Anadolu kokan köylerimizde, kentlerimizde, milletimizin geleceğinin bekçilerini, yani Büyük Türkiye mimarlarını, çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren, yüreklerine, Türkiye'ye hizmet etme sevdasını, insan sevgisini, hoşgörüyü ilmek, ilmek dokuyan, gerektiğinde canını, malını siper ederek ülkesinin ve milletinin geleceği için fidanlar, çiçekler yetiştiren Tüm eğitim çalışanlarının Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aramızdan ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sorunların en aza indirildiği bir çalışma hayatı beklentisiyle tüm öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.

Mustafa ÖZDEMİR

Bu haber 3908 defa okundu.
<< Önceki || Sonraki >>
     
Yorumlar (1/1)
sendikacılık
Ben hep şunu merak etmişimdir.
Nasıl ouluyor nasıl yapıyorlarda hep idareciler iktidara yakın olan eğitim birsen sendikasından oluyorlar Bu nasıl bir işleyiş? bu nasıl bir çark?İktidar deyişince o arkadaşlarımız yeni bir sendika mı arayacaklar kendilerine.Hep kendi çıkarları için mi koşturacaklar?Bu insanlık için çok ayıp.ben hallerine acıyorum.Hiç bir vaet için kendimden ödün vermdim.Burda şeker dağıtılıyor hadi oraya koşturalım diyen çocuklar gibi. Çok zavallıca.Allah yardımcıları olsun .

Gön.: Misafir , 02:44   02 Subat 2011
jooble-tr.com Manisa’daki İş İlanları
Yazarlar
1 2
/////////////////////////// /////////////////////////// ///////////////////////////

Ana Sayfa

» Sitene Ekle  » Anasayfa Yap   » Sık Kullanılanlar  » RSS  » Site Haritası
2009 © Tüm hakları saklıdır. Sitemizde bulunan hiçbir materyal kaynak gösterilse dahi yazılı izin olmadan kopyalanamaz.